Ibdel il-Lingwa:


Close

X'inhi Teknika 'Stop-start' għad-Dewmien tal-Ejaculation?

X'inhi Teknika 'Stop-start' għad-Dewmien tal-Ejaculation?
Ejaculation prematur hija problema li qed jiffaċċjaw ħafna rġiel. Id-disfunzjoni sesswali hija komuni fl-irġiel, u tikkawża lill-irġiel jilħqu l-orgażmu bilkemm minuta wara l-penetrazzjoni, jew saħansitra waqt il-foreplay. Hemm diversi trattamenti għal din il-kundizzjoni fl-irġiel u l-hekk imsejħa "teknika stop-start" hija waħda minnhom.

Dwar it-teknika stop-start għall-kontroll ejaculation prematur

Ejaculation prematur hija problema li qed tiffaċċja madwar 30% tal-irġiel kollha madwar id-dinja, u huwa wieħed ta 'min iħares lejha. Din il-kundizzjoni tibqa' sottovalutata fil-komunità medika. Id-diversi għażliet ta' trattament ġew studjati u diskussi b'mod kritiku, speċjalment f'termini ta' effettività. Din hija kundizzjoni terribbli ħafna fi kwalunkwe raġel, u huwa magħruf li jisraq lill-irġiel mill-fiduċja tagħhom, speċjalment waqt is-sess.

Irġiel affettwati minn din id-disfunzjoni sesswali huma dejjem attenti għal soluzzjonijiet, jew temporanji jew permanenti. Waħda minn dawn is-soluzzjonijiet hija t-teknika "Stop-start" ta 'kopulazzjoni sesswali. Din it-teknika hija aktar adattata għall-irġiel li huma lesti biss li jippruvaw metodi naturali. Ma jridux jieħdu pilloli jew jirrikorru għal forom oħra ta 'mediċini topiċi.

It-tekniki "stop-start" u squeeze għal ejaculation prematur jaqgħu fil-kategorija tat-terapija tal-Imġieba . Huwa biss perfett għall-irġiel li mhumiex lesti li jagħmlu użu minn sprejs, ġellijiet jew wipes. U għall-irġiel li ma ppruvawx dawn it-terapiji u jeħtieġ li jkunu konvinti, din it-terapija tal-imġieba hija l-mod it-tajjeb biex tibda trattament ejaculation prematur. Ladarba r-riżultat jiġi esperjenzat, jistgħu jintużaw trattamenti affidabbli oħra.

Kif twettaq metodu start-stop?

1

Il-metodu start-stop huwa bla dubju l-aktar terapija ta 'mġieba prevalenti għal ejaculation prematur. Din il-proċedura hija assoċjata ma' dak li jissejjaħ "l-eċċitament ta' livell medju". Skond is-Soċjetà Internazzjonali għall-Mediċina Sesswali, meta raġel fl-aħħar ikun jaf kif jidentifika eċċitament ta 'livell medju, ejaculation prematur jista' jiġi evitat.

2

Din hija xi ftit ta' pretensjoni li ma ġietx ippruvata. Din il- proċedura tinvolvi t- twaqqif tas- sors ta ' stimulazzjoni eżatt lejn il- punt ta ' ejaculation. Meta mbagħad jitneħħa l-livell tal-eċċitament, ir-raġel ikompli bis-sess. Dan huwa xi ftit proċess intermittenti; għalhekk, l-irġiel iżommu s-sess itwal milli kienu normalment.

3

Hemm żewġ passi ewlenin qabel il-kontroll ejaculation jista 'jinkiseb perfettament fl-irġiel. Huwa dejjem rakkomandat li l- irġiel jibdew bi stimulazzjoni personali. B'dan il-mod, ir-raġel jista 'jidentifika livelli ta' eċċitament u għarfien biex jittardja l-ejaculations. Wara dan, ir-raġel jipproċedi għall-istimulazzjoni minn idejn is-sieħeb, imbagħad fl-aħħar għas-sess.

X'inhi Teknika 'Stop-start' għad-Dewmien tal-Ejaculation?

Xjenza Wara t-Teknika stop-start

It-teknika stop-start, metodu spiss rakkomandat għall-ġestjoni ejaculation prematur, hija msejsa fuq il-prinċipji tal-kontroll sesswali u l-mindfulness. Evalwazzjonijiet xjentifiċi ta 'din it-teknika esploraw l-impatt potenzjali tagħha fuq diversi aspetti tas-saħħa sesswali maskili.

ProSolutionPlus™

Huwa kruċjali li wieħed jinnota li r-risponsi individwali jistgħu jvarjaw, u l-effettività tat-teknika ta' waqfien mhijiex garantita. Irġiel li jesperjenzaw kwistjonijiet persistenti huma avżati biex jesploraw approċċ olistiku, meta wieħed iqis soluzzjonijiet alternattivi bħal supplimenti naturali mfassla biex jappoġġjaw is-saħħa sesswali.1

Kontroll tal-Ejaculation

L-għan primarju tat-teknika stop-start huwa li jissaħħaħ il-kontroll fuq l-ejaculation. Studji jissuġġerixxu li l-prattika ta 'din it-teknika tista' twassal għal kapaċità akbar biex tittardja l-ejaculation, u toffri soluzzjoni potenzjali għal dawk li jaqbdu ma 'kwistjonijiet ejaculation prematuri.

2

Trattament Ejaculation prematur

Evidenza xjentifika tindika li t-teknika stop-start tista 'tkun komponent ta' valur ta ' trattament ejaculation prematur. Dan jinvolvi l-identifikazzjoni tal-punt ta' ebda ritorn waqt l-istimulazzjoni sesswali u l-interruzzjoni, li tippermetti lill-individwi jimmaniġġjaw u jtawlu aħjar l-esperjenza sesswali.

3

Titjib fil-Funzjoni Erettili

Filwaqt li l-fokus primarju huwa fuq il-kontroll tal-ejaculation, xi studji jipproponu li t-teknika ta' waqfien tista' tikkontribwixxi indirettament għal funzjoni erettili mtejba. Billi tippromwovi approċċ aktar ikkontrollat u konxju għall-attività sesswali, tista' tinfluwenza b'mod pożittiv il-prestazzjoni sesswali ġenerali.

4

Tnaqqis fl-Istress u l-Ansjetà

L-involviment fit-teknika tal-waqfien jeħtieġ għarfien akbar tal-livelli tqanqil tiegħu stess, li jrawwem il-mindfulness waqt mumenti intimi. Dan l-element ta' mindfulness jista' jgħin fit-tnaqqis tal-istress u l-ansjetà tal-prestazzjoni assoċjata ma' laqgħat sesswali, u potenzjalment joħloq esperjenza aktar rilassata u pjaċevoli.

5

It-taffija tal-Ansjetà tal-Prestazzjoni

L-indirizzar tat-tħassib prematur dwar l-ejaculation spiss jinvolvi l-indirizzar tal-ansjetà tal-prestazzjoni. It-teknika ta' waqfien, permezz tal-enfasi tagħha fuq l-għarfien personali u l-progressjoni gradwali, tista' tikkontribwixxi biex ittaffi l-ansjetà relatata mal-prestazzjoni sesswali.

6

Titjib fis-Saħħa Riproduttiva

Filwaqt li evidenza diretta li torbot it-teknika ta' waqfien mas-saħħa riproduttiva ġenerali hija limitata, it-tnaqqis fl-istress u l-kontroll imtejjeb fuq l-ejaculation jistgħu indirettament ikunu ta' benefiċċju għas-saħħa riproduttiva billi jippromwovu esperjenza sesswali aktar sodisfaċenti.

Esperjenza x-xjenza wara pilloli trattament ejaculation prematuri, u nisfruttaw il-potenzjal tiegħek għal orgażmi kkontrollati!

Riżultati tat- trattament

Hemm żewġ proċeduri ewlenin rakkomandati biex tiġi kkontrollata t-teknika "Start-stop". L-ewwel wieħed minnhom ir-raġel huwa maħsub li jitgħallem il-proċess waħdu.

Riżultati tal-ewwel stadju

Matul l-ewwel stadju, ir-raġel jibda jimmasturba billi juża biss idu. Huwa aħjar li tagħmel dan bil-mod u kostanti kemm jista 'jkun. Dan ikompli sakemm ikun kważi fil-qofol, f'liema punt huwa maħsub li jieqaf. Iż-żmien huwa importanti ħafna. Il-waqfien m'għandux jiġi kmieni wisq u mhux tard wisq.

Ladarba jwaqqaf il-masturbazzjoni, jieħu mistrieħ għal madwar 30 sekonda għal minuta. Huwa jeħtieġ li jirrilassa l-ġisem, jieħu nifsijiet fil-fond sakemm ikun kollu kalm. Il-masturbazzjoni terġa' tibda. Sussegwentement huwa jirrepeti dan il-proċess sakemm l-ejaculation jinkiseb kif irid. Meta jilħaq il-qofol, ir-raġel jeħtieġ ukoll li jgawdi l-orgażmu.

Il-perfezzjoni ta 'din it-terapija tieħu ż-żmien, li se jkun wara sessjonijiet multipli. Il-proċess fil-fatt għandu effettività moderata u ma jipprovdix riżultati kbar, iżda biex saħansitra jikseb dan, wieħed jeħtieġ ħafna prattiki. Wara li tikkontrolla dan l-istadju, hemm imbagħad il-pass li jmiss.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Riżultati tat- trattament

Riżultati tat-tieni stadju

It-tieni stadju huwa terapija tal-imġieba ma 'sieħeb. Dan jeħtieġ ukoll li jibda bil-mod kemm jista' jkun. L-iktar importanti ta 'dan l-istadju huwa l-foreplay. Ir-raġel iġib lis-sieħba tiegħu biex tieħu ħsieb ġismu b'mod senswali. Wara dan, il-masturbazzjoni mis-sieħeb hija kritika u għandha ssir bl-id biss.

Għall- ewwel, dan jista ' jġiegħlek ejaculate immedjatament; madankollu, billi tgħaddi mill-proċess, bosta jgħinuk tibni reżistenza. Hekk kif isir fl-ewwel stadju, waqqaf eżatt qabel l-orgażmu. Iż-żmien huwa wkoll kritiku hawn. Ladarba tkun fil-kontroll tal-parti tal-masturbazzjoni tal-istadju, imbagħad mur għas-sess orali.

Segwi l- istess proċedura waqt is- sess orali, imbagħad imxi għall- penetrazzjoni. Dan jista 'jieħu aktar sessjonijiet mill-istili l-oħra biex tinkiseb il-perfezzjoni. Il-paċenzja hija dak kollu li hemm bżonn.

Diversi affarijiet jistgħu jsiru fil-perjodi tal-waqfa. Ir-raġel jista 'jieqaf kompletament, jew jibdel il-pożizzjonijiet, jew imur għal thrusts baxxi. Ir-raġel jeħtieġ li jieħu dan l-istadju bil-mod kemm jista 'jkun, u jagħmilha avventuruża kemm jista' jkun. Dejjem jidher diffiċli għall-ewwel. L-effettività hija ħafifa, iżda hija pass fid-direzzjoni t-tajba.

Ladarba dan isir perfettament, tinduna li hemm żieda fil-perjodu bejn l-erezzjoni u l-ejaculation.
Ladarba tikseb perjodi senswali mixtieqa, uża lubrikant. Dan jista ' jikkawża tnaqqis fil- ħin tas- sess. Iżda s-sess se jsir aħjar u itwal bi prattika kostanti.

Garanzija u traċċi kliniċi

Ġie ppruvat li din hija proċedura ħafifa effettiva biex tikkontrolla ejaculation prematur fl-irġiel. Xi ngħidu dwar il-garanzija u l-approvazzjoni klinika?

Garanzija Moneyback

Garanzija Moneyback

It-teknika start-stop għal ejaculation prematur tista 'ma taħdimx għal kulħadd. Filwaqt li xi wħud jistgħu jaħkmu t-teknika wara diversi tentattivi, oħrajn ma jistgħux. Bħala riżultat ta 'dan, il-metodu mhuwiex aċċertat għad-dewmien ta' ejaculation. Filwaqt li jaħdem għal xi wħud, irġiel oħra ma jkunux jistgħu jaħkmu t-teknika.

Naturalment, l-ebda garanzija ta 'flus lura ma tista' tiġi pprovduta għal dawk li jagħżlu li jippruvaw tekniki u eżerċizzji differenti għad-dewmien tal-ejaculation.

Provi kliniċi

Provi kliniċi

M' hemmx provi kliniċi li jsostnu din it- teknika. M' hemmx provi kliniċi dwar l- effett u anki l- kisba ta ' l- eċċitament ta ' livell medju.

It-teorija hija bbażata purament fuq irġiel li ppruvawha, u xehdu li għenithom idewmu l-ejaculation finali waqt is-sess. Meta jitwettaq kif suppost, il-proċess huwa marbut li jkun effettiv. Dan iġib sodisfazzjon kemm għar-raġel kif ukoll għas-sieħba tiegħu.

It-teknika Stop-start m'għandha l-ebda prova klinika u mhix rakkomandata mit-tobba bħala trattament ejaculation prematur.

Effetti sekondarji tat-teknika ta' "stop-start"

Aħbar tajba: għalkemm dan il-metodu juri biss effettività ħafifa, m'hemm l-ebda effetti sekondarji ewlenin għall-użu ta 'din it-teknika fl-offerta ta' kontroll ta 'ejaculation prematur. Dan għaliex huwa proċess naturali li ma jeħtieġx l-użu ta 'xi komponent artifiċjali.

Ladarba jsir b'mod korrett, l-effett jiġi nnutat u jintlaħaq l-għan. L-unika problema hija li dan il-metodu ħafna drabi jonqos milli jagħti riżultati xierqa. Hawn huma noti additonali dwar din it-teknika:

1

Jeħtieġ paċenzja

L-unika kwistjoni b'din il-proċedura hija li tieħu paċenzja biex titgħallem il-kontroll tal-ejaculation permezz ta '' stop and start' u tagħfas it-teknika. Wieħed għandu bżonn ħafna awtokontroll biex jikseb dan.

2

Jeħtieġ iż-żmien

Ejaculation prematur huwa menace li ħafna mill-irġiel ibatu minnu, u din it-terapija tal-imġieba m'għandha xejn ħlief soluzzjonijiet potenzjali x'toffri. Madankollu, għall-irġiel li jixtiequ soluzzjoni rapida u faċli għal ejaculation prematur, dan il-metodu probabbilment mhuwiex l-aħjar offerta.

3

Bosta fallimenti

Għalkemm il-kisba tal-kontroll li jagħmel dan effettiv huwa diffiċli, mhuwiex impossibbli. Anke jekk raġel ifalli bosta drabi, billi jipprova aktar u aktar, is-suċċess huwa marbut.

4

Sieħeb għandu jgħin

Ukoll, qabel ma tibda t-teknika, huwa aħjar li raġel ikellem lis-sieħeb u jiddiskuti d-dettalji. Dan jista' jkun ta' inkwiet għall-irġiel iżda b'dan il-ftehim, is-sieħeb ikun jista' jagħti l-għajnuna meta jkun meħtieġ. L-effettività tal-proċedura tista' tinkiseb biss f'sinkronizzazzjoni mas-sieħeb/sieħba.

Din it-teknika ġeneralment titqies bħala sigura.
B'differenza mill-użu ta 'aġenti lidocaine u benzocaine li jiġu b'effetti sekondarji, wieħed jista' jkun ċert li jkollu terapija mingħajr riskju fit-tentattiv li jikseb esperjenza sesswali dejjiema b'din it-teknika.

Kif tikkontrolla l-ejaculation mingħajr metodu stop-start?

Il-kontroll tal-ejaculation prematur huwa pass kruċjali li għandek tieħu jekk ir-raġel jittama li jgawdi s-sess. Ejaculation prematur jeħles lill-irġiel ta 'kunfidenza, peress li ma jistgħux jissodisfaw lill-imsieħba tagħhom.

X'inhuma l-aħjar għażliet biex tikkontrolla l-ejaculations?

It-trattament u l-prevenzjoni ta 'ejaculations prematuri huwa possibbli, u hemm diversi modi li bihom jista' jinkiseb. Minbarra t-terapiji tal-imġieba, hemm ukoll l-użu ta 'kondoms u sprejs bil-lidocaine, kif ukoll l-użu ta' mediċini erbali.

It-tobba spiss jirrakkomandaw l-użu ta 'mediċina għal trattament ejaculation prematur. Huwa metodu garantit biex twaqqaf ejaculation prematur, u ssolvi l-problema darba għal dejjem.

Agħżel mediċina sigura għal trattament ejaculation prematur

Il-mediċini bir-riċetta f'dawn il-kategoriji mhumiex maħsuba b'mod espliċitu għat-trattament tal-ejaculation prematur. L-Amministrazzjoni tal-Ikel u d-Droga tal-Istati Uniti kif ukoll l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ma jilliċenzjawhomx għat-trattament tal-ejaculation prematur.

Madankollu, hemm medikazzjoni naturali għal trattament ejaculation prematur. B'differenza mill-prodotti bir-riċetta, m'għandhom l-ebda effetti sekondarji u jistgħu jgħinu biex jittardjaw l-orgażmi fl-irġiel, iżidu l-libido u jipprovdu kontroll aħjar tal-erezzjonijiet.

Waqqaf l-Ejaculation Prematur!

X'inhi Teknika 'Stop-start' għad-Dewmien tal-Ejaculation?
Ejaculation prematur huwa disfunzjoni li taħkem pjuttost diversi rġiel, u l-użu tat-tekniki start-stop wera li huwa effettiv. Madankollu, biex is-sess jitgawda kull darba, it-tobba jirrakkomandaw biss mediċini għall-kontroll tal-ejaculation.

Mediċina Erbali għal Trattament Ejaculation Prematur: ProSolutionPlus™

Kif tikkontrolla l-ejaculation? L-ingredjenti uniċi misjuba fil- ProSolutionPlus™ pilloli erbali għal trattament ejaculation prematur itejbu libido, isaħħu l-erezzjoni, u jgħinu fit-trattament ejaculation prematur.

Il-formulazzjoni sikura u effettiva misjuba fl-ProSolutionPlus™ għandha numru ta 'modi differenti li bihom tista' tgħin biex tnaqqas jew telimina problemi b'ejaculation prematur. Hemm seba 'ħwawar differenti fil-formula ProSolutionPlus™, li kollha għandhom libido titjib u ejaculation dewmien proprjetajiet. Huwa possibbli li tittardja l-ejaculation u ttejjeb il-prestazzjoni grazzi għal din il-mediċina erbali għal trattament ejaculation prematur.

L-aħjar għażla: ProSolutionPlus™

ProSolutionPlus™

Ordni llum
Skond studji xjentifiċi:
Il-provi kliniċi kkonfermaw li l-pilloli erbali għal trattament ejaculation prematur huma effettivi ħafna; Huma wieħed mill-aħjar metodi ta 'trattament tal-kundizzjoni b'rata ta' suċċess ta 'aktar minn 97%.
Dan huwa l-aktar metodu affordabbli, sikur u naturali ta 'trattament ejaculation prematur fl-irġiel!


Aqra aktar dwar pilloli trattament ejaculation prematur

Copyright © 2015 - 2024 Control-Ejaculation.com. Id-drittijiet kollha riżervati.