Ibdel il-Lingwa:


Close

X'inhuma l-Kondoms għal Sess Itwal?

X'inhuma l-Kondoms għal Sess Itwal?
Int sodisfatt b'kemm tista' tkompli s-sess? Inti kburi b'kemm tista' tagħmel lis-sieħeb tiegħek kuntent waqt is-sess? Jew tobgħod lilek innifsek talli dejjem temmejt is-sess tiegħek fi ftit minuti? Is-sess jista 'jkun tant eċċitanti. L-intensità u l-pjaċir li jiġi mas-sess jistgħu jitfgħuk minn saqajk. Jekk is-sieħeb tiegħek huwa wieħed li jridek tkompli s-sess tiegħek itwal, l-affarijiet jistgħu jsiru delikati jekk normalment tilħaq l-orgażmu wara biss ftit minuti.

Dwar kondoms għall-kontroll ejaculation prematur

Medikament, it-terminu "ejaculation prematur" jintuża biex jiddeskrivi sitwazzjoni li fiha r-raġel ejaculates eżatt taħt 2 minuti wara l-penetrazzjoni. Madankollu, hemm kondoms li jistgħu jagħmlu s-sess tiegħek itwal. Dawn huma l-hekk imsejħa "kondoms benzocaine" jew "kondoms għall-kontroll ejaculation".

Ħafna nies iridu jkunu jafu kif jaħdmu l-kondoms tal-benzocaine biex jgħinuhom idumu aktar waqt is-sess. Dawn il-kondoms fihom ingredjent imsejjaħ Benzocaine. Teknikament, meta jkun qed jitqiegħed fis-suq, jingħad li huwa anestetiku lokali. Madankollu, in-nies mhumiex daqshekk ċari dwar x'inhi din is-sustanza.

Skond ir-riċerka, Benzocaine bħala sustanza huwa magħruf li huwa panacea effettiva għall-irġiel li jbatu minn ejaculation malajr. L-istess bħall-kondoms ħoxnin imorru tajjeb fil-prevenzjoni ta 'orgażmi ta' malajr, il-preżenza ta 'Benzocaine tista' tnaqqas is-sensazzjoni li l-irġiel jiksbu milli jkunu involuti fis-sess. Dan it-tnaqqis fil-qawwa tal-orgażmi jista' ma jkunx daqshekk evidenti għar-raġel. Madankollu, huma jindunaw li jistgħu jdewmu u jikkontrollaw l-ejaculation waqt is-sess.

1

Benzocaine ma jikkawżax effett immedjatament wara li jintuża, peress li jieħu diversi minuti qabel ma jkun jista ' jinħass l- impatt.

2

L-użu ta 'dawn il-kondoms għal pjaċir estiż huwa simili għal kondoms regolari. Il-preżenza tal-Benzocaine fihom ukoll ma timminax il-benefiċċji derivati minn kondoms regolari. L-unika differenza li wieħed iħoss bl-użu tal-kondom tal-benzocaine hija l-aġent tat-tnemnim għal pjaċir estiż.

3

Wara s-sess, hemm il-ħtieġa li jinħaslu l-Benzocaine; inkella, tista ' tinnota effetti fit- tul mhux mixtieqa. Il-biċċa l-kbira tal-manifatturi dejjem ikollhom l-istruzzjonijiet dwar l-użu fuq wara tal-prodott.

X'inhuma l-Kondoms għal Sess Itwal?

Xjenza Wara Kondoms għal Sess Itwal

Ix-xjenza wara l-kondoms għal sess itwal tiżvela għarfien intriganti dwar l-impatt potenzjali tagħhom fuq diversi aspetti tas-saħħa sesswali maskili.

ProSolutionPlus™

Huwa kruċjali li jiġi rikonoxxut li r-risponsi individwali għall-kondoms għal sess itwal jistgħu jvarjaw. Filwaqt li jippreżentaw għażla prattika għal xi wħud, huwa importanti li wieħed jinnota li dan il-metodu jista 'ma jiggarantixxix suċċess għal kull min jittratta ejaculation prematur. L-irġiel huma ġeneralment avżati biex jesploraw firxa ta 'soluzzjonijiet, inklużi supplimenti naturali, għal approċċ aktar komprensiv għas-saħħa sesswali.1

Kontroll tal-Ejaculation

Xi studji jissuġġerixxu li l-użu ta 'kondoms eħxen jew desensitizing jista' jikkontribwixxi għal kontroll aħjar fuq l-ejaculation. Is-sensittività mnaqqsa tista 'potenzjalment iddewwem il-qofol, u toffri għażla prattika għal dawk li qed ifittxu modi biex jimmaniġġjaw ejaculation prematur.

2

Prevenzjoni prematura ta 'Ejaculation

Kondoms, b'mod partikolari dawk maħsuba biex itawlu l-attività sesswali, urew wegħda fil-prevenzjoni tal-ejaculation prematur. L-effett żgħir ta 'tnemnim jista' jgħin lill-individwi jestendu t-tul ta 'żmien ta' l-att sesswali, u jipprovdi soluzzjoni potenzjali għal dawk suxxettibbli għall-qofol bikri.

3

Titjib fl- erezzjoni

Filwaqt li mhumiex funzjoni primarja, ċerti kondoms iddisinjati għal sess fit-tul jistgħu jikkontribwixxu indirettament għal erezzjonijiet imtejba. Billi jestendu t-tul tal-attività sesswali, dawn il-kondoms jistgħu jrawmu esperjenza aktar sostnuta u sodisfaċenti.

4

Tnaqqis fl-Istress u l-Ansjetà

L-użu ta 'kondoms speċjalizzati jista' jgħin fit-tnaqqis tal-istress u l-ansjetà tal-prestazzjoni assoċjati ma 'tħassib dwar ejaculation prematur. Li tkun taf li hemm għodda prattika disponibbli biex testendi t-tul tal-att sesswali tista 'ttaffi l-pressjonijiet psikoloġiċi.

5

Ġestjoni tal-Ansjetà tal-Prestazzjoni

Il-kondoms iddisinjati għal sess itwal jistgħu jkunu parti minn approċċ olistiku għall-ġestjoni tal-ansjetà tal-prestazzjoni. Il-ħin addizzjonali li jipprovdu jista' joffri lill-individwi sens ta' kontroll fuq il-laqgħat sesswali tagħhom, li potenzjalment itaffu l-ansjetà relatata mal-prestazzjoni.

6

Konsiderazzjonijiet tas-Saħħa Riproduttiva

Filwaqt li mhuwiex fokus dirett, l-użu tal-kondoms għal sess itwal jista' jikkontribwixxi għal prattiki sesswali aktar sikuri, filwaqt li jippromwovi s-saħħa riproduttiva ġenerali. Madankollu, ir-rabta diretta bejn dawn il-kondoms u t-titjib komprensiv tas-saħħa riproduttiva teħtieġ aktar esplorazzjoni.

Esperjenza x-xjenza wara pilloli trattament ejaculation prematuri, u nisfruttaw il-potenzjal tiegħek għal orgażmi kkontrollati!

Riżultati tat- trattament

L-użu ta 'dawn il-kondoms għall-kontroll ejaculation prematur waqt is-sess iġib l-istimulazzjoni 'l isfel talja. Dan, flimkien ma 'ġel numbing, se jagħti lil raġel aktar ħin għas-sess. Madankollu, l-użu ta 'aġenti tat-tnemnim se jwassal għal tnaqqis fil-pjaċir li jieħdu waqt is-sess. Iżda huwa worth it jekk raġel jista 'jlaħħaq magħha u jimbotta sal-aħħar.

Hawn huma r-riżultati ewlenin li tista 'tikseb jekk tagħżel kondoms għal sess itwal:

Prevenzjoni ta 'ejaculation prematur

Il-kondoms tal-benzocaine huma magħrufa li huma utli għall-irġiel li jbatu minn ejaculation prematur. Huma jintlibsu bl-istess mod bħal kondoms regolari, u għandhom biss l-istess benefiċċji. Is-sustanza benzocaine tnemnem il-pene, għalhekk, tnaqqas is-sensazzjoni li r-raġel jieħu waqt is-sess.

Fejn tidħol l-effettività, dawn il-kondoms mhumiex ħżiena. Madankollu, jikkawżaw inqas sensazzjonijiet waqt is-sess. Din is-sustanza tista' tkun tant attiva li raġel jista' jonqos milli jilħaq orgażmu. Għar-raġel, jidher bħallikieku qed jaħdem biss għas-sieħeb. Jekk is-sustanza ma tkunx f'konċentrazzjoni għolja, jew ma tkunx qawwija wisq għar-raġel, jilħaq l-orgażmu malajr wisq. Id-dewmien fl-orgażmu jaħdem tajjeb għaż-żewġ partijiet; L-għan jinkiseb aħjar jekk ġell tal-benzocaine jintuża biss ġewwa l-kondom. Jekk tapplika s-sustanza direttament mingħajr kondom, tikkawża lilek u lis-sieħeb tiegħek iħossuhom numb

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Riżultati tat- trattament

Kunfidenza mtejba

Grazzi għall-kondoms għall-kontroll tal-qofol, ħafna rġiel li tilfu l-fiduċja tagħhom fis-sess, kisbuha lura. Ejaculation prematur jikkawża li l-irġiel jitilfu l-kunfidenza tagħhom, peress li mhumiex kapaċi jissodisfaw l-imsieħba nisa tagħhom, li jilħqu orgasm aktar bil-mod.

Dawn l-irġiel ma jistgħux jagħmlu sess mal-imsieħba tagħhom bħalma jkunu jridu. Irrispettivament mit-tul taż-żmien tat-tbatija minn din il-kundizzjoni, il-kondoms tal-benzocaine huma effettivi fil-kontroll tal-ejaculation.

Kondoms għal ejaculation prematur huma effettivi ħafna biex jagħmlu s-sess tiegħek itwal.
Kull iota ta 'kunfidenza mitlufa tista' terġa 'lura hekk kif tkompli s-sess tiegħek aktar minn 10 minuti itwal milli normalment tagħmel.

Garanzija u traċċi kliniċi

Għalkemm is-sejbiet huma riveduti dwar l-effikaċja ta' dawn il-kondoms, id-dettalji tal-effetti tagħha huma kategorizzati bħala preliminari. Dan l-istatus jibqa' sakemm aktar informazzjoni tiġi ppubblikata f'ġurnali riveduti bejn il-pari.

Skont professjonisti mediċi, hemm marbuta li jkun hemm irġiel li huma eċċezzjonijiet għall-effetti ta' dawn il-kondoms. Kull bniedem ma jirreaġixxix preċiżament għall-użu tal-Benzocaine; Għalhekk, żgur li hemm irġiel li ma jaraw l-ebda riżultat pożittiv.

Garanzija Moneyback

Garanzija Moneyback

M'hemm l-ebda garanzija fuq l-effett li jkollok mill-użu ta 'kondoms għal pjaċir estiż. L-opinjonijiet huma spekulattivi u huma bbażati fuq rapporti mill-Internet. Blogs tas-saħħa u websajts jistabbilixxu pretensjonijiet għar-rwol li għandhom dawn il-kondoms fil-kontroll ta 'ejaculation prematur. Madankollu, m' hemm l- ebda provi kliniċi biex isostnu dan il- fatt.

B'riżultat ta' dan, ma tista' tiġi pprovduta l-ebda garanzija ta' flus lura għal dawk li jagħżlu kondoms għal sess itwal.

Provi kliniċi

Provi kliniċi

Irġiel li użaw dawn il-kondoms huma xhieda tal-effikaċja, u l-fatti qed jinġibdu minn dan. Madankollu, m' hemm l- ebda provi kliniċi li jirrakkontaw l- effett, l- effetti sekondarji, u r- riskji. L-użu ta 'kondoms għall-kontroll ejaculation għadu approċċ ġdid għat-trattament ejaculation prematur.

Jingħad li jrażżnu l-ejaculation prematur, iżda m'hemm l-ebda kliem u lanqas rakkomandazzjonijiet minn Assoċjazzjonijiet Uroloġiċi differenti rigward l-użu tiegħu.

L-użu tal-kondoms għad-dewmien tal-ejaculation huwa pjuttost ġdid, u sakemm ma jkunx hemm rapporti mediċi bbażati fuq provi kliniċi, il-fatti jibqgħu spekulattivi.

Effetti sekondarji tal- kondoms ta ' Benzocaine

L-użu ta 'kondoms għall-kontroll ejaculation huwa aktar pożittiv minn negattiv. Ġeneralment, il-metodu huwa sigur, u m'hemm l-ebda effetti sekondarji globali. Dan minħabba li r- reazzjonijiet u l- effett huma purament ibbażati fuq kundizzjonijiet individwali tal- ġisem. Nies differenti jirreaġixxu għall-preżenza tal-anestetiċi lokali b'mod differenti. Xi wħud jispiċċaw jiġu ddijanjostikati bħala allerġiċi għall-benzocaine.

Ibbażat fuq differenzi fil- kundizzjonijiet tal- ġisem, x' aktarx li jseħħu diversi effetti sekondarji. L- effetti sekondarji li jista ' jkollu li jistgħu jirriżultaw mill- użu ta ' kondoms tal- benzocaine huma:

1

Inkapaċità li tinżamm erezzjoni

L-iskop tal-kondoms mal-Benzocaine biex jikkontrolla l-ejaculation prematur għadu mhux ittestjat u fdat għal kollox. U kif intqal, l-effett f'irġiel differenti jvarja. Huwa diffiċli li jiġi aċċertat kif dawn il-kondoms jaffettwaw l-erezzjoni f'persuna partikolari. F'xi rġiel, huwa impossibbli li tinżamm erezzjoni meta jintużaw dawn il-kondoms.

2

Problemi erettili

Barra minn hekk, bl-użu fit-tul ta' dawn il-kondoms, wieħed jista' jiffaċċja l-problemi erettili u l-inkapaċità sħiħa li tinżamm erezzjoni. Għalhekk, għal xi rġiel, l-aħjar mod biex tgawdi sess itwal huwa li ssib modi oħra ta 'prevenzjoni ta' ejaculation prematur.

3

Tnemnim tal-pene

Dan huwa effett komuni wieħed ta 'l-użu ta' kondoms ejaculation prematuri. Jista 'jġib l-insensittività tal-pene. Matul is-sess, raġel jonqos milli jħoss xejn, li jimmina l-essenza tas-sess. Raġel jikkontrolla l-ejaculations tiegħu iżda s-sensazzjonijiet u l-pjaċir jittieħdu kollha. Meta dawn ikunu barra mis-sess għal raġel, il-gost jinbidel f'xogħol iebes. Benzocaine jaħdem biex inaqqas is- sensittività tal- pene, iżda f' każijiet severi, dawn il- kondoms jistgħu jikkawżaw tnemnim komplet tal- pene rriżulta f' inkapaċità sħiħa li tintlaħaq l- orgażmu.

4

Disfunzjonijiet sesswali

Dan huwa effett sekondarju ieħor li jista ' jirriżulta. F'dan il-każ, ir-raġel huwa ffaċċjat b'diffikultà persistenti u rikorrenti b'risponsi sesswali, xewqa, u orgażmi. L-użu ta 'kondoms għal sess itwal jista' jikkawża disfunzjonijiet sesswali differenti kif ukoll sturdament, ħakk, u nefħa.

Għalkemm l- effikaċja ta ' din is- sustanza ġiet ippruvata minn bosta testimonjanzi ta ' rġiel li ppruvawha, l- effetti sekondarji huma komuni wkoll.
Nisperaw li, b'aktar testijiet u rakkomandazzjonijiet mill-istituzzjonijiet tas-saħħa, wieħed jista' jsib mod madwar dawn l-effetti sekondarji.

Kif tikkontrolla l-ejaculation mingħajr kondoms benzocaine?

Peress li l-kondoms tal-benzocaine jistgħu jikkawżaw ċerti effetti sekondarji u jħallu impatt fuq il-kapaċità tal-bniedem li jikseb u jżomm erezzjonijiet, it-tobba jistgħu jirrakkomandaw għażliet oħra biex jikkontrollaw ejaculations prematuri.

X'inhuma l-għażliet l-oħra għall-kontroll tal-ejaculation?

It-tobba ħafna drabi ma jirrakkomandawx l-użu ta 'mediċini naturali għal ejaculation prematur. Madankollu, dan ġie ppruvat mill-prattikanti tas-saħħa bħala metodu garantit biex jikkontrollaw ejaculation prematur. Dawn il-pilloli naturali huma magħrufa li jeħilsu mill-problemi ejaculation, darba għal dejjem. B'differenza minn metodi oħra li jipprovdu biss soluzzjonijiet temporanji bħal tnemnim pene, pilloli naturali jipprovdu effett permanenti.

Għalkemm dawn il-pilloli normalment mhumiex liċenzjati mill-Amministrazzjoni tal-Ikel u d-Droga fl-Istati Uniti tal-Amerika u Istituti tas-Saħħa differenti fl-Ewropa u l-Asja, huma klinikament ippruvati li jgħinu lill-irġiel iwaqqfu l-problema ta 'ejaculation malajr.

Benefiċċji ta 'pilloli għal trattament ejaculation prematur

Dawn il-pilloli naturali ġeneralment ikun fihom ingredjenti erbali b'libido titjib u ejaculation dewmien proprjetajiet. Dawn il-pilloli jistgħu jittieħdu waħedhom jew, f'xi każijiet, jintużaw biex itejbu l-effetti ta 'tekniki oħra għal trattament ejaculation prematur bħal eżerċizzji Kegel u metodu "Stop-Start".

Barra minn hekk, minbarra l-għażliet ta 'kontroll ejaculation tagħhom, dawn il-pilloli huma klinikament ippruvati li:

1

Żid libido, li jfisser xewqa sesswali aħjar u żieda fis-sewqan sesswali.

2

Ittejjeb l-erezzjonijiet, li jistgħu jkunu ta 'għajnuna kbira jekk tuża kondoms ma' Benzocaine. F'dan il-każ, il-kisba u ż-żamma ta 'erezzjoni ssir aktar faċli.

3

Naqqas l-ansjetà tal-prestazzjoni, li ħafna drabi tissemma bħala kawża primarja ta 'ejaculation ta' malajr.

Waqqaf l-Ejaculation Prematur!

X'inhuma l-Kondoms għal Sess Itwal?
Ejaculation prematur huwa fenomenu li jibqa 'mhux mixtieq fil-manhood, u kwalunkwe trattament li jrażżnu għandu jiġi pprattikat. Kondoms għal ejaculation prematur huma għażla tajba jekk raġel irid jikkontrolla u jdewwem l-ejaculations tiegħu istantanjament. Madankollu, għal soluzzjoni sigura u permanenti, huwa rakkomandat li tipprova mediċina erbali għal trattament ejaculation prematur.

Mediċina Erbali għal Trattament Ejaculation Prematur: ProSolutionPlus™

Kif tikkontrolla l-ejaculation? L-ingredjenti uniċi misjuba fil- ProSolutionPlus™ pilloli erbali għal trattament ejaculation prematur itejbu libido, isaħħu l-erezzjoni, u jgħinu fit-trattament ejaculation prematur.

Il-formulazzjoni sikura u effettiva misjuba fl-ProSolutionPlus™ għandha numru ta 'modi differenti li bihom tista' tgħin biex tnaqqas jew telimina problemi b'ejaculation prematur. Hemm seba 'ħwawar differenti fil-formula ProSolutionPlus™, li kollha għandhom libido titjib u ejaculation dewmien proprjetajiet. Huwa possibbli li tittardja l-ejaculation u ttejjeb il-prestazzjoni grazzi għal din il-mediċina erbali għal trattament ejaculation prematur.

L-aħjar għażla: ProSolutionPlus™

ProSolutionPlus™

Ordni llum
Skond studji xjentifiċi:
Il-provi kliniċi kkonfermaw li l-pilloli erbali għal trattament ejaculation prematur huma effettivi ħafna; Huma wieħed mill-aħjar metodi ta 'trattament tal-kundizzjoni b'rata ta' suċċess ta 'aktar minn 97%.
Dan huwa l-aktar metodu affordabbli, sikur u naturali ta 'trattament ejaculation prematur fl-irġiel!


Aqra aktar dwar pilloli trattament ejaculation prematur

Copyright © 2015 - 2024 Control-Ejaculation.com. Id-drittijiet kollha riżervati.