Ibdel il-Lingwa:


Close

X'inhu Sprej għal Ejaculation Delay?

X'inhu Sprej għal Ejaculation Delay?
Ejaculation prematur huwa fenomenu komuni fil-biċċa l-kbira tal-irġiel, iżda dan jista 'jiġi kkontrollat. In-nisa huma magħmula biex idumu aktar mill-irġiel waqt is-sess, li jħalli l-biċċa l-kbira tan-nisa mhux sodisfatti meta l-imsieħba jilħqu l-orgażmu malajr. Hemm tekniki differenti li bihom ejaculation prematur jista 'jitnaqqas fl-irġiel. Wieħed minnhom huwa l-użu ta 'sprejs ma' Lidocaine, li wera li huwa suċċess.

Dwar sprejs lidocaine għall-kontroll ejaculation prematur

Bl-użu ta ' sprej lidocaine għal ejaculation prematur, hemm tnaqqis fis-sensittività tal-pene, li jikkawża li r-raġel idum aktar waqt is-sess. Ejaculation prematur li jseħħ ftit wara li r-raġel jippenetra jista 'jiġi ttardjat bl-użu tal-isprej.

Lidocaine huwa anestetiku lokali, li jintuża fit-tnemnim ta 'żoni speċifiċi tat-tessut. Fid-dinja, hija waħda mill-aktar anestetiċi popolari, u tista 'tintuża jew permezz ta' bexx jew bħala krema. Jista ' wkoll jiġi injettat fil- ġisem.

F'ħafna kirurġiji dentali, id-dentisti jagħmlu użu mis-sustanza biex jipprevjenu l-uġigħ fil-pazjenti. Jidher kemmxejn inkredibbli li l-istess sustanza hija effettiva daqs kemm tista 'tikseb biex terġa' tikseb il-kunfidenza tiegħek waqt is-sess.

Kif tuża sprej għal ejaculation prematur?

1

L-użu ta 'sprej jew krema għal dewmien ejaculation huwa kemmxejn sempliċi. Il-Lidocaine jeħtieġ li jiġi sprejjat fuq in-naħa ta' taħt tar-ras u x-xaft tal-pene. Dan għandu jsir madwar 10 sa 15-il minuta qabel ma jiġi ssettjat għas-sess. Ladarba jsir il- bexx, il- pene għandu jingħorok. Dan il- ħakk għandu jitkompla sakemm il- pene jassorbi l- isprej jew il- krema.

2

Din is- sustanza qed tinbiegħ fi flixkun bil- meter li jġib id- dożaġġ korrett. Għalhekk, il-Lidocaine jista 'jiġi sprejjat fuq il-pene darba jew aktar. L-aħjar ħaġa li għandek tagħmel hu li tuża s-sustanza darba qabel is-sess. Meta ma jkunx hemm titjib fl- intervall ejaculation, id- dożaġġ jista ' jiżdied skond l- istruzzjonijiet.

3

L-użu ta' din is-sustanza huwa differenti minn persuna għall-oħra. F'xi rġiel, l-użu tiegħu darba biss huwa biżżejjed biex jipprevjeni ejaculation prematur. Madankollu, sprej għal ejaculation prematur f' xi persuni jeħtieġ dożaġġi multipli.

X'inhu Sprej għal Ejaculation Delay?

Xjenza Wara Sprej għad-Dewmien Ejaculation

Il-bażi xjentifika tal-isprejs iddisinjati għad-dewmien tal-ejaculation tipprovdi għarfien siewi dwar l-impatt potenzjali tagħhom fuq is-saħħa sesswali maskili.

ProSolutionPlus™

Huwa essenzjali li jiġi rikonoxxut li r-risponsi individwali għall-isprejs tad-dewmien tal-ejaculation jistgħu jvarjaw. Filwaqt li joffru għażla prattika għal xi wħud, m'hemm l-ebda soluzzjoni one-size-fits-all, u s-suċċess mhuwiex garantit. L-irġiel huma ġeneralment avżati biex jesploraw firxa ta 'soluzzjonijiet, inklużi supplimenti naturali, għal approċċ aktar olistiku għall-ġestjoni ejaculation prematur.1

Kontroll tal-Ejaculation

Sprejs speċjalizzati ħafna drabi jkun fihom anestetiċi topiċi bħal lidocaine jew benzocaine, li jistgħu temporanjament jiddesensitizzaw il-pene. Studji xjentifiċi jissuġġerixxu li l-użu ta 'dawn l-isprejs jista' jgħin biex jikkontrolla l-ejaculations billi jittardja l-bidu tal-qofol, u joffri soluzzjoni prattika għall-immaniġġjar ta 'ejaculation prematur.

2

Trattament Ejaculation prematur

Sprejs topiċi ġew rikonoxxuti bħala trattament potenzjali għal ejaculation prematur. Billi jnemnu r-reġjun tal-pene, dawn l-isprejs għandhom l-għan li jestendu ż-żmien li hemm bżonn biex jilħqu l-orgażmu, u jippreżentaw għażla għal individwi li jfittxu strateġiji effettivi biex jindirizzaw ejaculation prematur.

3

Kwistjonijiet ta' Erezzjoni

Peress li l-għan primarju huwa dewmien ejaculation, xi utenti jirrapportaw kwalità ta 'erezzjoni aggravata meta jużaw sprejs ta' dewmien. Madankollu, il-qofol imdewwem jista' jwassal għal esperjenza sesswali aktar sostnuta u sodisfaċenti, u b'mod indirett jikkontribwixxi għal funzjoni sesswali ġenerali msaħħa.

4

Tnaqqis fl-Istress u l-Ansjetà

L-użu ta 'sprejs ta' dewmien ejaculation jista 'jgħin fit-tnaqqis tal-istress u l-ansjetà tal-prestazzjoni assoċjata ma' tħassib dwar ejaculation prematur. Li tkun taf li hemm soluzzjoni prattika disponibbli tista 'ttaffi l-pressjonijiet psikoloġiċi, u tippromwovi stat ta' moħħ aktar rilassat waqt mumenti intimi.

5

Ġestjoni tal-Ansjetà tal-Prestazzjoni

L-isprejs tad-dewmien jistgħu jkunu parti minn approċċ komprensiv għall-ġestjoni tal-ansjetà tal-prestazzjoni. Billi jestendu t-tul tal-attività sesswali, dawn l-isprejs jistgħu jipprovdu lill-individwi b'sens ta' kontroll fuq il-laqgħat sesswali tagħhom, u potenzjalment itaffu l-ansjetà relatata mal-prestazzjoni.

6

Konsiderazzjonijiet tas-Saħħa Riproduttiva

Filwaqt li mhuwiex fokus primarju, l-użu ta' sprejs ta' dewmien jista' jikkontribwixxi indirettament għas-saħħa riproduttiva billi jippromwovi prattiki sesswali aktar sikuri. Madankollu, ir-rabta diretta bejn dawn l-isprejs u t-titjib komprensiv tas-saħħa riproduttiva teħtieġ aktar esplorazzjoni.

Esperjenza x-xjenza wara pilloli trattament ejaculation prematuri, u nisfruttaw il-potenzjal tiegħek għal orgażmi kkontrollati!

Riżultati tat- trattament

L-użu tal-isprej għad-dewmien tal-ejaculation għall-ewwel darba jista 'jsir delikat. Madankollu, ladarba jitlesta l-ewwel tentattiv, isir aktar faċli. Il- kontroll tad- dożaġġ isir ukoll aktar komdu, it- tnaqqis fid- dożaġġ għal tnaqqis speċifiku fis- sensittività jsir possibbli.

Ħaġa importanti li wieħed jinnota dwar l-użu tal-isprej tal-lidocaine huwa li tnaddaf. L-aħjar huwa li tieħu doċċa għax jekk kampjun ta 'din is-sustanza jitħalla fuq il-ġilda, jista' jikkawża sensazzjonijiet ta 'tnemnim.

Dewmien fl-ejaculation

Sprej għal ejaculation prematur huwa medikazzjoni mhux bir-riċetta li tista 'tinxtara fuq il-bank, u tintuża bħala prodott ta' desensitizzazzjoni ġenitali maskili. Bl- użu ta ' Lidocaine, hemm tnaqqis fis- sensittività tat- tessuti tal- ġilda tiegħek.

Meta jiġi applikat għall-pene, inaqqas dak li jħoss ir-raġel waqt il-foreplay u anke fuq il-penetrazzjoni. Bħala riżultat ta 'dan, ejaculation jonqos; għalhekk, is-sess għal raġel idum aktar. L-isprej jieħu ftit ħin biex jibda jaħdem u għalhekk għandu jiġi applikat madwar 5 sa 15-il minuta qabel il-penetrazzjoni.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Riżultati tat- trattament

Titjib fis-sodisfazzjon

Lidocaine tnemnem il-pene u tnaqqas is-sensazzjoni li qed tinħass; madankollu, ma jnaqqasx iżżejjed it-tgawdija sesswali. Fil-fatt, fl-istħarriġ u t-test li sar, l-imsieħba rreġistraw li kien hemm titjib konsistenti fis-sodisfazzjon li jieħdu mill-isprej.

Is-sess idum aktar u jsir aktar naturali bl-użu ta 'sprej għad-dewmien tal-ejaculation. Ejaculation prematur jista 'jirriżulta li huwa problematiku waqt is-sess, u flimkien mal-fatt li jikkawża li r-raġel jitlef il-fiduċja tiegħu, il-mara tispiċċa mhux sodisfatta.

Waqt studji kliniċi, ma kien hemm l- ebda effett sekondarju maġġuri fuq il- kwalità ta ' l- orgażmu jew l- esperjenza sesswali.
Madankollu, kien hemm żieda fil-kwalità tal-pjaċir derivata mill-att sesswali mill-irġiel u l-imsieħba tagħhom.

Garanzija u traċċi kliniċi

L-użu ta 'sprej għad-dewmien tal-ejaculation huwa proċess li ġie ċċertifikat klinikament. Diversi istituzzjonijiet tas-saħħa wettqu esperimenti bl-użu ta 'rġiel differenti bil-problema u wrew ir-riżultati.

It-testijiet saru bil-għan li tiġi evalwata l-effiċjenza tat-trattament bl-isprej tal-lidocaine fuq ejaculation prematur.

Garanzija Moneyback

Garanzija Moneyback

Sfortunatament, dan huwa fejn dawn l-isprejs jonqsu milli jagħtu garanzija. Saru ħafna testijiet bil-għan li tiġi evalwata l-effiċjenza tat-trattament bl-isprej tal-lidocaine fuq ejaculation prematur. Iżda anke wara dawn it-testijiet, il-manifatturi ta 'dawn l-isprejs joqogħdu lura milli jwiegħdu kwalunkwe tip ta' garanzija.

Bħala riżultat, l-ebda garanzija ta 'flus lura ma tista' tiġi pprovduta għal dawk li jagħżlu sprejs għal dewmien ejaculation.

Provi kliniċi

Provi kliniċi

Bosta studji wrew li l-isprej tal-lidocaine għal ejaculation prematur huwa effettiv u jaħdem pjuttost tajjeb.

Il- provi saru wkoll biex jiġi aċċertat dwejjaq min- naħa ta ' l- utenti, titjib, dożaġġ, sigurtà, u tolleranza. It-test sar fuq 120 persuna b'teknika ta' allokazzjoni randomised użata fil-preskrizzjoni.

Fi tmiem il- provi kliniċi ġie konkluż li l- użu ta ' Lidocaine sprej għal ejaculation prematur huwa effettiv fiż- żieda fil- ħin tas- sess.

Effetti sekondarji ta ' Sprejs ta ' Lidocaine

Lidocaine bħala sustanza hija waħda mill-aktar anestetiċi ttestjati bir-reqqa fid-dinja. B'mod ġenerali, hemm tolleranza vasta tas-sustanza min-nies. Meta jintuża tajjeb, huwa marbut li ma jkun hemm l-ebda effett sekondarju. Madankollu, hija dejjem idea tajba li tikkonsulta ma 'espert tal-kura tas-saħħa qabel ma tipprova sprej għall-kontroll tal-ejaculation.

Meta jintuża f' doża standard, l- effett sekondarju li jista ' jirriżulta mill- utenti huwa dejjem minimu ħafna. F' ħafna każijiet, m' hemmx kumplikazzjonijiet jew effetti sekondarji rreġistrati. Il- biċċa l- kbira ta ' l- effetti sekondarji li jistgħu jinqalgħu għadhom dovuti għal doża eċċessiva. Meta ma jittiħdux prekawzjonijiet, u wieħed jużah żejjed, jistgħu jseħħu xi kwistjonijiet. Huwa aħjar li meta tintuża s-sustanza, ir-raġel jieħu doċċa jew ilaħlaħ il-pene wara s-sess, biex inaqqas il-konċentrazzjoni tas-sustanza.

1

Telf ta' sensittività

Dwar l-użu xieraq, is-sensittività hija maħsuba biss biex tintilef għal xi żmien - matul is-sess. Madankollu, jekk jiġi żejjed, il- pene jista ' jispiċċa jkun numb għal perijodu aktar estiż. Dan iwassal għad-disfunzjoni erettili u l-inkapaċità tar-raġel li jżomm erezzjoni waqt il-foreplay jew is-sess penetranti.

2

Irritazzjoni tal-ġilda

F' xi każijiet, ir- raġel jista ' jkun espost għal irritazzjoni tal- ġilda jew ikun suġġett għal sensazzjoni ta ' ħruq, speċjalment fuq il- pene. Dan jista 'jispiċċa jkun sever.

3

Allerġija

Ħafna rġiel jistgħu jkunu allerġiċi għal-Lidocaine u ma jkunux konxji ta' din is-sitwazzjoni. Għandhom isiru testijiet xierqa biex jiġu evitati kumplikazzjonijiet potenzjali. Jekk raġel huwa allerġiku għal Lidocaine, dawn l-isprejs ma jistgħux jintużaw.

4

Tnemnim eċċessiv tal- pene

Tnemnim eċċessiv tal- pene jista ' jsegwi wkoll, u jegħleb totalment l- iskop ta ' l- użu. Morover, dan jista ' jirriżulta f' disfunzjoni sesswali. Biex tiġġieled dan, l-aħjar huwa li jkollok prekawzjonijiet handy u segwiti.

5

Effetti sekondarji fuq il-korpi tal-imsieħba

Ir-raġel jeħtieġ ukoll li joqgħod attent mill-ġisem tas-sieħeb meta juża sprej lidocaine għal ejaculation prematur, li jista 'jwassal għal effetti sekondarji fis-sieħeb li ma jirrispettax. Biex tiġi evitata kwalunkwe kumplikazzjoni, huwa wkoll aħjar li l-isprej għall-kontroll tal-ejaculation ma jintużax meta s-sieħeb ikun tqila. Dan minħabba li l- ebda test ma wera s- sigurtà ta ' l- użu waqt it- tqala.

Il- prevenzjoni ta ' dawn l- effetti sekondarji hija faċli ħafna, ladarba d- doża tkun minima. Ir- raġel għandu jara d- dożaġġ li jkun qed jintuża waqt is- sess
Biex tevita doża eċċessiva, kun żgur li għall- ewwel tintuża biss ftit kwantità tas- sustanza. Ibbażat fuq ir-riżultat, ir-raġel jista 'mbagħad iżid id-dożaġġ, li wkoll m'għandux ikun wisq.

Kif tikkontrolla l-ejaculation mingħajr sprejs lidocaine?

Hemm diversi modi għajr l-użu ta 'sprejs għal ejaculation prematur biex jgħinu lill-irġiel jikkontrollaw l-ejaculations. Minn dawn it-terapiji l-oħra kollha tat-trattament, l-użu ta 'pilloli u mediċini erbali huwa l-aktar komuni.

X'inhuma l-aħjar għażliet biex tittardja l-ejaculations?

Ħafna tobba jirrakkomandaw l-użu ta 'pilloli biex jiġġieldu ejaculation prematur. Hemm livell ta ' garanzija għall-użu ta' pilloli. Dawn huma ddisinjati biex isolvu problema ta 'ejaculation prematur, darba għal dejjem.

Dawn il-pilloli huma liċenzjati mill-awtoritajiet tas-saħħa għat-trattament ta 'ejaculation prematur. F'dawn il-każijiet, huma jagħtu riżultati promettenti fid-dewmien tal-ejaculations mingħajr effetti sekondarji u kumplikazzjonijiet. Dawn il-mediċini huma bbażati fuq ingredjenti erbali u jistgħu jiġu preskritti mill-ispeċjalista jew waħdu, jew flimkien ma 'tekniki oħra.

Studji kliniċi

Skond studju kliniku, wara li tieħu pilloli għal trattament ejaculation prematur għal 6 xhur, kien hemm żieda tal-medja tal-ħin ta 'latenza intravaginali ejaculation minn madwar minuta u 24 sekonda għal 11-il minuta u 21 sekonda. Dan l-istudju sar fis-sena 2018.

Ħafna ingredjenti ntużaw f'dawn il-mediċini għal etajiet biex jittardjaw l-ejaculation fl-irġiel. Barra minn hekk, huma klinikament ippruvati li jżidu l-libido maskili, il-kwalità tal-erezzjonijiet u l-kunfidenza ġenerali fihom infushom.

Lidocaine spray huwa soluzzjoni effettiva ħafna għal ejaculation prematur fl-irġiel. Iżda, irġiel li jippreferu tekniki sikuri u effettivi, pilloli biss huma rrakkomandati li jestendu l-ħin ejaculation.

Waqqaf l-Ejaculation Prematur!

X'inhu Sprej għal Ejaculation Delay?
L-ebda bniedem ma jrid jesperjenza ejaculation prematur. Madankollu, hija sitwazzjoni li ma tistax tiġi kkontrollata faċilment. Sprejs tal-lidocaine urew li huma mod effettiv ħafna biex itawlu l-ejaculation. Iżda għal soluzzjoni permanenti li ma teħtieġx applikazzjoni kull darba qabel is-sess, pilloli erbali biss jipprovdu effett ta 'sess fit-tul u pjaċiri estiżi.

Mediċina Erbali għal Trattament Ejaculation Prematur: ProSolutionPlus™

Kif tikkontrolla l-ejaculation? L-ingredjenti uniċi misjuba fil- ProSolutionPlus™ pilloli erbali għal trattament ejaculation prematur itejbu libido, isaħħu l-erezzjoni, u jgħinu fit-trattament ejaculation prematur.

Il-formulazzjoni sikura u effettiva misjuba fl-ProSolutionPlus™ għandha numru ta 'modi differenti li bihom tista' tgħin biex tnaqqas jew telimina problemi b'ejaculation prematur. Hemm seba 'ħwawar differenti fil-formula ProSolutionPlus™, li kollha għandhom libido titjib u ejaculation dewmien proprjetajiet. Huwa possibbli li tittardja l-ejaculation u ttejjeb il-prestazzjoni grazzi għal din il-mediċina erbali għal trattament ejaculation prematur.

L-aħjar għażla: ProSolutionPlus™

ProSolutionPlus™

Ordni llum
Skond studji xjentifiċi:
Il-provi kliniċi kkonfermaw li l-pilloli erbali għal trattament ejaculation prematur huma effettivi ħafna; Huma wieħed mill-aħjar metodi ta 'trattament tal-kundizzjoni b'rata ta' suċċess ta 'aktar minn 97%.
Dan huwa l-aktar metodu affordabbli, sikur u naturali ta 'trattament ejaculation prematur fl-irġiel!


Aqra aktar dwar pilloli trattament ejaculation prematur

Copyright © 2015 - 2024 Control-Ejaculation.com. Id-drittijiet kollha riżervati.